torsdag 8. juni 2017

Nytt nummer av reindriftsnytt - ny redaksjon

Nytt nummer av vårt magasin Reindriftsnytt er nå ferdigtrykket. Denne gangen har avdelingen selv hatt redaksjonsansvaret. Det er 3 ledere som har hatt ansvaret, sammen med vår dyktige medarbeider som har mye kompetanse innenfor kommunikasjon.

Jeg er stolt - av at vi leverer et godt magasin. I denne utgaven beskriver vi egen avdelingsledelse, vi forteller om reindriftsavtale, skrantesyke(CWD) og selvstyre samt mye annet. Reindriftsnytt kan også leses elektronisk - håper du tar deg tid til å se på denne utgaven.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar