søndag 17. september 2017

"D e ikke kossen du har d - d e kossen du tar d"

Høsten er alltid hektisk.
 - oppstart etter sommerferie
- samle trådene
- gjøre oss klar for årets siste leveringer
- tenke utvikling for neste år og årene fremover

Så vi har det som mange andre. Enkelte uker byr på flere utfordringer enn andre. Det er spennende og utfordrende å kjenne på de forskjellige problemstillingene som rører seg på en arbeidsplass. Vi har en arbeidsplass med mange forskjellige oppgaver. Vi skal sørge for daglig drift som klagebehandling og søknadsbehandling. Samtidig skal vi være med å levere til utvikling som for eksempel til neste års drift. Det skjer i samhandling både internt og eksternt. Det er et puslespill som skal sys sammen. Tilslutt skal vi også være med å legge føringer for hvordan vi vil ha det i fremtiden. 
Alt sammen er viktige oppgaver. Så er ressursene knappe, både tid, økonomi og mennesker. Det er et viktig puslespill å sette sammen oppgavene slik at vi når det vi skal. Samtidig er det slik at vi ikke kan prioritere alle oppgaver- noen må faktisk settes på vent.
Hvilke oppgaver skal settes på vent? Det er alltid et spørsmål med mange svar. Det er jo avhengig av hvem jeg spør.

Helheten må spille inn. Det er viktig at det er en rød tråd gjennom aktivitetene. Det meste av prioriteringer kan forsvares, når de er forankret i vår strategi og våre verdier. Vi må gjøre disse valgene godt kjent i egen organisasjon, slik at beslutningene og prioriteringene føles forståelig, selvom ikke mine oppgaver eller ønsker blir prioritert. 


Jeg tenker  ofte på om jeg søker den forståelsen når ting virker ubegripelige. Eller går jeg i min skyttergrav og venter på neste trekk. Jeg tenker ofte på hvordan jeg håndterer de situasjoner jeg havner i. Jeg kan ikke velge andres håndtering av arbeidshverdagen, jeg kan bare velge hvordan jeg skal håndtere min egen reaksjon på andres valg. Ettersom mange av reaksjonene er automatisert så krever det egen innsats for å få det til, joda jeg kjenner mange ganger på det. Likevel tenker jeg at det er en start med å øke egen bevissthet rundt mine reaksjoner på andres handlinger. 
Et ordtak jeg alltid har med meg er: 
D e ikke kossen du har d, d e kossen du tar d!

Hvordan håndterer du andres valg som du er enig og uenig i? 

God søndag ønskes deg 😊

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar