torsdag 3. november 2016

Siste dag på samling 1 Black Belt

I dag har vi vært hos Lantmännenunibake på besøk. Sjekk oppdatering fra Madisa på facebook.
Det var veldig interessant å se hvordan de jobber i produksjonslokalene. Det er masse tavler, prosedyrer beskrevet på en enkel måte slik at det er lett å forstå og medarbeidere slipper å lete etter informasjon. Verktøy er hengt opp der arbeidsoppgaven er - lett tilgjengelig. Dvs at de sparer tid på å slippe å lete etter det de trenger for å utføre oppgaven.
Olivier fulgte oss mens vi var der og han ga oss innføring i bedriftens lean arbeid. Olivier jobber med CI (continuos improvement) eller på norsk: kontinuerlig forbedring.

Meg og Olivier ferdigkledd for rundtur i produksjonslokalet

 
 
 
Dette er en illustrasjon som er Olivier sin:
 
Hvorfor trekker jeg frem akkurat denne? Jo fordi den viser hvilke type mennesker vi kan møte på i arbeidslivet. Horisontal akse er Kompetanse, vertikal akse er Verdier (for bedriften). Vi kan ha 4 hovedtyper av mennesker hos oss: 1) De som ikke etterlever våre verdier og samtidig har lav kompetanse (minustegnet). 2) De som  ikke etterlever våre verdier og har høy kompetanse (?) 3) De som etterlever våre verdier i høy grad og har lav kompetanse (små stjerner) 4) De som etterlever våre verdier i høy grad og har høy kompetanse (stor stjerne).
Denne tegninga viser enkelt hvilke medarbeidere som er stjerner for organisasjonen. De med stor stjerne er gull. De med liten stjerne kan løftes til stor stjerne med kursing/kompetanseløft, de blir gull. De som har et spørsmåltegn er mer usikre, men er mulig å få med. De som er nederst til venstre har det nok bedre på en annen arbeidsplass.
Fikk i alle fall meg til å reflektere over hvor er jeg i dette? Hvor vil jeg være? Kan jeg relatere mine verdier og kompetanse til min arbeidsgiver?
Det er viktig for min egen del at jeg kan det - ellers vil jeg befinne meg nederst i venstre hjørne. En plassering verken arbeidsgiver eller jeg er tjent med. Vi kan alle ta denne lille realitycheck når som helst i våre arbeidsliv - det er vårt valg!
 
Takk til Lantmännen for omvisning og deling - får du sjansen, så anbefaler jeg å ta turen innom dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar