mandag 28. august 2017

Hvordan kan vi føle oss mer sikre når alt er så usikkert?

 

Sikker i ei usikker tid?

Er det mulig - ja å være sikker i ei usikker tid? Som kanskje mange av dere har registrert, så er vi stadig i nyhetene pga omlokalisering. Det snakkes om at statlige arbeidsplasser skal ut av Oslo. Det høres så lett ut - ja å flytte arbeidsplasser. Det er for så vidt lett å flytte arbeidsplasser. Å flytte mennesker - som ikke er forberede på flytting, er en langt mer krevende øvelse.
 
Dette vet vi:
Pr i dag så vet vi at vi ikke vet så veldig mye. I direktoratet har vi mange flotte ledere, noen av disse initierte et møte der tema var nettopp at vi vet så lite, og det må vi snakke om ! Gode, smarte, omsorgsfulle ledere ser at det er lurt å snakke om temaet. Lurt å snakke om at vi vet lite, og at vi ikke vet når vi får vite mer. 
 
En av verdiene i Landbruksdirektoratet er Åpenhet. Hva kan det bety? For meg betyr det blant annet at vi holder møter om det vi ikke vet, spesielt når det betyr mye for mange. Tenker at det er flott at arbeidet betyr mye for mange. Og at det er flott at så mange hos oss bryr seg.
Da er det også godt å se at et slikt møte gir et solid oppmøte - selv om vi vet at vi ikke får vite noe nytt.
Så hva får vi vite?
Vi får vite at vi er sammen om uvissheten !
Det er en styrke i å stå sammen i den uvissheten - at vi snakker om den - at det er helt greit å snakke, ÅPENT om den uvissheten. Det gir felles styrke å stå sammen.
 
Som arbeidstaker er det ikke godt å være i en slik usikkerhet. Likevel kjenner jeg stolthet i å være en del av en organisasjon som takler usikkerheten med å fronte en verdi som gir energi til de andre verdiene våre, Engasjert og Pålitelig. Det er så mye lettere å holde oppe trykket, fortsette med godt engasjement og levere som vi skal, når vi vet at vi er sammen om det vi vet.
 
 
Direktør for avdeling administrasjon Åshild Egerdal forteller oss alt hun ikke vet

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar