fredag 18. august 2017

Verdier - hva betyr de egentlig, for meg?

 

I dagens arbeidsliv er det vanlig at bedriften/organisasjonen har verdier. Også Landbruksdirektoratet har verdier.


Pålitelig - Åpen - Engasjert


Disse verdiene skal kjennetegne vår kultur. Alle medarbeiderne i direktoratet skal etterleve verdiene i sitt arbeid og i sin kontakt med andre, både internt og eksternt.

I dag skal jeg ta et dypdykk i en av verdiene :

  • Åpen
I direktoratet er vi åpen når:
- Vi er lyttende og mottakelige for innspill
- Vi er tydelige i vår kommunikasjon både internt og eksternt
- Vi deler kunnskap og kommuniserer hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hva vi står for


Dette er en flott verdi, som jeg ikke har noen problem med å identifisere meg med. Men hva betyr den egentlig for meg?

Hvordan praktiserer jeg verdien åpen?

I mitt lederskap så ønsker jeg å være en lyttende leder. Jeg setter av fast tid til mine nærmeste medarbeidere - tid der vi diskuterer om løst og fast. Om oppgaver, trivsel, kultur. Fast tid der vi vet at vi har mulighet til å senke skuldrene og prate. I tillegg praktiserer jeg "go-to-gemba", det er et uttrykk som viser til at jeg oppsøker plassen der ting skjer for å få førstehåndsinformasjon. Det er så enkelt (og vanskelig) som å gå rundt og snakke med folk. Ta med kaffen og sette seg ned, eller bare stoppe en stund for å høre; hvordan går det med deg?

Hvordan er jeg tydelig i min kommunikasjon? Jeg har opplevd at det er godt å ha få fokusområder å forholde seg til av gangen. Det betyr ikke at arbeidsfeltet er snevert, kanskje tvert i mot. For meg betyr det at hvis det røyner på, ja da skal vi prioritere i henhold til fokusområdene. Avdelingsmøte er en arena til formidling av forventningene. Alle er samlet, alle får samme informasjon til samme tid. Vi har avdelingsmøte ca 1 gang i måneden og jeg ønsker å bruke møtet til å gi og forhåpentligvis få tilbakemelding.
På ekstern kommunikasjon bruker vi hjemmesida vår, Reindriftsnytt og FMnett. Her har vi potensiale til å de vi samhandler med med riktig informasjon til rett tid. Fremover skal vi utvikle våre kommunikasjonsplattformer. Akkurat hvordan de blir - er vi i en planleggingstid av. Vi har gjort en del og vil fortsette fremover.

Jeg tenker også over hva som er mine personlige verdier. En jeg landet på for flere år siden er nettopp Åpen  - muligens derfor det også er enklere å snakke om den. Enkelte vil kanskje hevde at jeg praktiserer for mye åpenhet, det holder jeg åpent. Dog vil jeg helst at vi sysler med ting slik at det kan holdes åpent for våre brukere.

Så virker dette?
               Ja og nei
Vi får positive tilbakemeldinger på eks publikasjoner og dialogmøter.
Og vi ønsker å utvikle oss videre. Vil du at vi skal bli bedre? Gi meg og oss tilbakemelding om det - gjerne med ditt forslag til hvordan!
Hvordan praktiserer du din organisasjons eller dine personlige verdier ?

Plutselig kommer jeg med en refleksjon på en av de andre verdiene - følg gjerne med på det.

God helg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar