onsdag 1. juni 2016

Jobbreiser - ups and downs

Jobbreiser - har sine oppturer og nedturer.
Min nattevakt på hotellrommet :)

Jeg forsøker å ta de positive tingene med meg. Som på denne turen: lang kjøretur (2,5timer) fra Alta til Karasjok. Den turen brukte min leder og jeg til å avklare saker som hadde ligget på vent og som krever en beslutning. God tid til refleksjon og diskusjon. Det var en god økt - da vi likevel var på jobb.

Etter møter pleier jeg enten å pleie sosial kontakt med de jeg jobber med nå eller har jobbet med, alt avhengig av hvor jeg er på reise. Ellers brukes tida til å lufte hodet, dvs gå tur. Og hvis det er treningsmulighet på hotellet så er det er kjærkomment avbrekk.

Idag er en ny møteøkt, med reindriftsnæringa i Øst-Finnmark. Det blir et spennende møte og jeg gleder meg til å høre hva som opptar dem i reindriftshverdagen her.

Tilsist idag møter vi Fylkesmannen i Finnmark sin avdeling reindrift. Vi begynner planlegging av årets reintellinger. Et viktig arbeid som jeg ser frem til å jobbe sammen med FM om.

Forøvrig har Karasjok vist seg fra sin beste side. Bare se her:Kunst mellom 2 trær 

Skilting langs stien ved elva

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar