mandag 2. januar 2017

Høytpresterende eller høytpresserende team?

Godt nytt år!

På årets første arbeidsdag for byråkrater flest, så passer det godt med noen refleksjoner.
I året som gikk så har vår ledergruppe vært gjennom et lederprogram der vi har blitt utfordret på en rekke ting. En av de tingene vi er utfordret på eller til, er å bestrebe oss på å være et høytpresterende team. Tanken baseres i dette tilfelle på Patrick Lencioni`s teori om lederskap. Vi har lært at det er 5 dysfunksjoner som hindrer oss i å være høytpresterende.
Bilde er tatt fra boka : "The five dysfunctions of a team".

Å det grunnleggende er:
                                           Manglende tillit
Deretter redsel for konflikter, manglende forpliktelse til ledergruppa, vi unngår å ansvarliggjøre hverandre for den standard vi er enig om og tilslutt at vi er uoppmerksom på resultater.

Mulig at det ikke er en bombe, men utfordrer vi hverandre på det - tør vi det? Jeg opplever at vi har turt å utfordre hverandre på det. Noe som ikke automatisk gjør ting bedre, men etter min mening er med å bygger opp. Tør vi si  fra, tør vi utfordre, VIL vi det? Noen ganger vil vi det kanskje ikke, uten at det behøver å være destruktivt.

Jeg tror i alle fall at dersom JEG ønsker å være medlem i et høytpresterende team, så må JEG tørre å kjenne på det vanskelige i å være tilstede, å utfordre og gi av meg selv. Om jeg ikke gjør dette, så er det også et valg jeg tar for meg og for ledergruppa jeg er med i. Da tror jeg at vi i stedet for kan bli medlemmer i et høytpresserende team. I et team med mye press, mye oppgaver og mangel på tid, med mangel på støtte fra mine kolleger.
Så da velger jeg å fortsette å utfordre, for å støtte, for å være en god kollega og en så god leder jeg kan.

Mitt nyttårsforsett er derfor å gjøre en god gjerning hver dag: I ord eller i handling. Jeg skal skrive opp den tingen hver dag, for å minne meg selv på alle de gode ting jeg velger å si eller gjøre. I går valgte jeg å måke parkeringsplassen og veien til inngangsdøra til min leieboer som har vært borte hele jula. Ikke for at jeg må, bare for at jeg vil. Vil utgjøre en liten forskjell for noen. Hva velger du i 2017?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar