lørdag 11. februar 2017

Å stå eller å gå: å være i bevegelse...

Alt til sin tid - så også med å stå eller å gå.
For meg er det viktig å være i bevegelse. Det gjelder både fysisk og psykisk. Hva mener jeg med det?
Den psykiske bevegelsen får jeg ved å være sammen med andre, samarbeide, lese, lære med nye ting. I jobben er vi i konstant bevegelse - vi skal utvikle oss, fornye, endre og det samtidig som vi tar vare på det som er bra. I en tid med høye krav til leveranse med god nok kvalitet så står utfordringene i kø. Hvordan håndterer jeg køen og utfordringene - uten å bli stresset eller sliten?

Jeg sorterer og prioriterer - jeg prioriterer fysisk bevegelse for være best mulig meg. Hvorfor?
Tidligere har jeg ikke vært fysisk aktiv sammenhengende over tid. Jeg har ikke funnet tid til det - har ikke tenkt at det har så mye å si. Har villet så mye og da nedprioriterte jeg trening.

Til min 40 årsdag i 2012 fikk jeg 20 timer med personlig trener av to venner. Det var starten på en ny opplevelse og erfaring. Gjennom å bli pusha til å trene og utfordre min fysiske form så har jeg blitt bedre kjent med meg selv. Blitt kjent med meg selv på en ny måte. Jeg har fortsatt ikke funnet mitt fysiske treningsgen. Jeg må fortsatt pushe meg selv for å trene fysisk. Det som er forskjellen fra tidligere er at jeg vet jeg kan - jeg kan mer enn jeg tror. Å trene minst 1 gang i uka så jeg blir svett og sliten, har vært mitt mål de siste 4,5 årene. At det blir mer enn 1 gang, er en bonus. Det er å holde dette gående som er målet.

Hva er gevinsten?

Gevinsten for meg er at jeg er bedre rustet til å tåle utfordringer - både de på jobb og de i fritida. Jeg har pusha meg selv til å tåle mer. Den fysiske formen er bedre og den mentale formen er bedre. Det er hovedårsaken til at jeg fortsetter å være i bevegelse.

Litt mer om fordeler ved å være fysisk aktiv:  Derfor gjør fysisk aktivitet deg bedre på jobben

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar