mandag 6. november 2017

Konsultasjonsprosedyrer - fredag 3.11.17

Innlegget ble skrevet fredag 3.11. men fikk ikke til å publisere det med bilder via mobilappen, så derfor en forsinkelse.
 
Da er vi her, i Oslo, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementets samepolitiske avdeling og Sametinget. Sammen, for å høre om erfaringer med konsultasjoner mellom Staten og vårt urfolk, samene.
Det er spennende å høre om. Ikke minst hva partene faktisk er enig om. Ja for det er mange erfaringer som begge er enig om. Blant annet at konsultasjoner gir bedre resultater for den samiske befolkning.
Konsultasjoner skal gjøres i saker som berører samiske interesser som sjøsamisk fiske, veibygging i reinbeitedistrikter og samisk skoletilbud.
Hvorfor er vi her?
Fordi vi jobber i dette spenningsfeltet i vårt arbeid. Vi er med i konsultasjoner som landbruks- og matdepartementet har med blant annet Sametinget. Derfor er vi her, for å lære, gjennom å høre om erfaringene - så langt.  For å være en part i å bygge enda bedre samarbeid i et viktig arbeid.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar